อนุทิน #66751

ทุกคนย่อมผิดพลาดได้
แต่เมื่อผิดแล้วควรนำมาเป็นบทเรียน..
ในการกระทำครั้งต่อไป
จึงจะเป็นคนที่สมควรให้อภัย...
เขียน:

ความเห็น (0)