อนุทิน 66750 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๕๙.การแสดงทรรศนะวิพากษ์ ระวังจับประเด็นผิดและไม่เข้าใจวาระที่มีนัยสำคัญภายใต้เรื่องที่จะวิพากษ์

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้นั่งสนทนากับกลุ่มวิชาการต่างสาขา ที่พอจะรวมกลุ่มปรึกษาหารือและระดมความเป็นพหุวิทยาการกลุ่มเล็กๆมาคิดเรื่องต่างๆด้วยกันที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อพัฒนาวิชาการของประเทศที่เชื่อว่าเราทำได้ อาจารย์ท่านหนึ่งได้ถือโอกาสสะท้อนทรรศนะต่อการวิจัยและบทบาทของงานวิชาการที่ลงไปเชื่อมต่อกับความเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับชุมชน รวมทั้งประเด็นที่เป็นปัญหากระจัดกระจายในเงื่อนไขแวดล้อมต่างๆของชุมชนว่าเกรงว่าจะไม่ใช่บทบาทของการวิจัย แต่เป็นงานพัฒนาชุมชนและการลงไปทำกิจกรรมพัฒนา มากกว่าจะเป็นการวิจัยที่มีความลึกซึ้ง ผมคิดในใจว่าทรรศนะวิพากษ์อย่างนี้ ละเลยการเรียนรู้ความเคลื่อนไหวทางวิชาการลักษณะนี้ว่ามองปัญหาและมีแนวพิจาณาประเด็นสังคมกับงานวิชาการอย่างไร จุดยืนที่ทำให้ต่างไปจากความเชื่อของตนคืออะไร เมื่อละเลยเสียแล้วก็ทำให้มุ่งเพ่งไปที่เทคนิควิจัยที่ตนคุ้นเคยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงทรรศนะ ซึ่งมีข้อจำกัดและหลุดจากประเด็นสำคัญ.

เขียน 09 Jul 2010 @ 12:40 () แก้ไข 10 Jul 2010 @ 14:22, ()


ความเห็น (0)