อนุทิน 66747 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 8 ก.ค.เดินทางไปอุบล ด้วยรถโรงเรียนพร้อมเกษร ธงชัยและรองผอ.ศรีสองรักษ์ไปด้วย
  • ทานกลางวันที่เสลภูมิ แวะร่วมงนเผาศพแม่ครูโซ่
  • ถึงที่พักเย็น(โรงแรมสุนีย์แกรนด์) รองประพลมารอรับไปทานข้าว แซบซอย9 ไปฟังเพลงต่อที่ โดยตรง2
  • 9 ก.ค.ประชุมสังเคราะห์นวัตกรรม พี่ชัดเจนมาแนะนำเอง เปิดเน็ตObec ป้อมลงประวัติให้แล้ว ขอบคุณมาก
  • แบ่งกลุ่มผู้บริหารเตรียมสังเคราะห์
  • อาสาสมัครนำเสนอ วิพากษณ์
  • กลับเย็น แวะซื้อผ้ากาบบัว
  • ถึงบ้าน5ทุ่ม
เขียน 09 Jul 2010 @ 11:06 () แก้ไข 15 Jul 2010 @ 06:36, ()


ความเห็น (0)