อนุทิน 66742 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • เหนื่อยมาก ๆ แต่ต้องสู้และฟันฝ่าไปสู่จุดหมาย...
 • ...สองอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันต้องเตรียมงาน  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
  และวันภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา 
  และแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ  พยายามวางแผนให้นักเรียนทุกห้องมีส่วนร่วม...
 • วันนี้มีกิจกรรมภาคบ่าย  การรำรจนาเสี่ยงพวงมาลัย  ประกวดแฟนซีตัวละคร
  จากเรื่องพระอภัยมณี   การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีของนักเรียน 
 • ภาคเช้ามีคณะศึกษานิเทศก์มาติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน  
  ต้องต้อนรับ..และนำเสนอข้อมูลโรงเรียน   ห่วงหน้าพะวงหลัง...
  "ทำงานให้สนุก  เป็นสุขเมื่อทำงาน"  นะคนดี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)