อนุทิน #66733

  ติดต่อ

"กะตุกซุกยู้ คุณภาพบริการโฮงหมอนาซายทอง แขวงนครหลวงเวียงจัน" เป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจัน โดยมีผู้เขียนคือ ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร คณะพยาบาลศาสตร์ มมส.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ   และต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ต้องออกแรงอย่างยิ่งยวดในการผลักดันให้เกิด แต่ก็อยากทำเพื่อสานต่อความฝันการทำงานร่วมกันกับพี่น้องของเรา

http://sph.thaissf.org/index.php?module=member&pg=article

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)