อนุทิน 66724 - จารุวัจน์ شافعى

ได้รับจดหมายขออนุเคราห์ตอบแบบสอบถาม แต่ประทับตัวแดงว่า "ด่วนมาก" อือ แค่นี้มันก็ทำให้ทัศนคติที่จะตอบแบบสอบถามนี้ติดลบไปแล้วละครับ

เขียน 08 Jul 2010 @ 14:45 ()


ความเห็น (0)