อนุทิน 66722 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

นิสิตปริญญาโท MBA กลยุทธ์ ต้องการ อ.ที่ปรึกษา IS โทรมาขอพบเพื่อขอให้เป็น อ.ที่ปรึกษา ตอบไปว่า โอเค ช่วงสายวันนี้มาคุยแล้ว ดีมาก รวดเร็ว ทันใจดี ให้แนวทางไปว่าจะเป็นแนว KM + Strategy + Case Study โดยเน้นหัวข้อวิจัยที่นิสิตให้ความสนใจเป็นทางเลือกแรกก่อน

ประทับใจมากก็เห็นจะเป็นเรื่องการตอบโจทย์วิจัย ตั้งคำถามวิจัยเป็น มีแนวทางการทำวิจัยที่ชัดเจน

เขียน 08 Jul 2010 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)