อนุทิน 6672 - ธีรวัลย์ แสงสุวรรณ

วันนี้...เป็นวันแรกของการจัดอบรม การใช้ web blog และ โปรแกรม MindManager รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร กลุ่มผู้อบรม คือ จนท.สาธารณสุขจาก สอ./รพ./สสอ./สสจ. จัดอบรม 2 รุ่นๆละ 2 วัน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และต่อยอดเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ที่ได้จัดอบรมไปเมื่อปีที่แล้ว 2 รุ่น เช่นกัน 

ช่วงเช้า...ขลุกขลักเล็กน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากผู้เข้าอบรมมายังไม่ครบ ต้องโทรเช็ค โทรตามกันจ้าละหวั่น ปรากฏว่ากลุ่มสุดท้ายที่มา เวลาล่วงเลยไปถึง 11.00 น.แล้ว สอบถามสาเหตุแล้วปรากฏว่าเพิ่งได้รับแจ้งจาก สสอ.เช้านี้เอง บางคนรู้แล้วแต่ลืมไปว่าต้องมาอบรม บางคนไม่แจ้งว่ามาไม่ได้...(เป้าหมายผู้เข้าอบรมทั้งหมด 30 คน วันนี้มา 21 คน) ...เลยส่งจดหมายเวียนแจ้งให้รพ./สสอ.ช่วยตรวจสอบว่าผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 ทราบกันทุกคนหรือยัง ...หวังว่า รุ่น 2 คงไม่เจอปัญหานี้อีก

"ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่มีไว้ให้แก้ไข"

เขียน 20 May 2008 @ 16:47 () แก้ไข 23 May 2008 @ 10:36, ()


ความเห็น (0)