อนุทิน #66698

     ลองฟังกันเองดูบ้าง

งานสัมมนา KM ในคณะฯ ครั้งนี้ ก.ค.53 จะใช้บุคลากรภายในล้วนๆ มาแชร์ความรู้กัน
เพราะต้องการปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการเป็นผู้กระทำ   เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวด้วยตนเอง    แทนที่จะเป็นผู้ถูกกระทำที่เกิดการเรียนรู้จากผู้อื่น อยู่เรื่อยไป  

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)