อนุทิน 66697 - เทียนน้อย

วันนี้ตอนเย็นดูละครเรื่อง  โอชิน...

ประทับใจคำพูดของคุณย่าของโคโยะที่พูดกับโอชิน...

"ถ้าอยากหนีความจนก็ต้องเรียนหนังสือ  ถ้าแค่คำพูดของคนคนหนึ่ง

แล้วทำให้เราท้อ หมดกำลังใจ  ในการต่อสู้หรือทำอะไร...

ก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกแล้ว..."  ทำให้โอชิน  อดทน  ต่อคำพูดของ

คุณผู้หญิง...และตั้งใจเรียนกับคุณย่า...ด้วยมานะ...จนในที่สุดโอชินก็เอา

ชนะใจคุณผู้หญิงของบ้านได้...

เขียน 07 Jul 2010 @ 20:50 ()


ความเห็น (0)