อนุทิน 66681 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหาคอนกรีตนั้นคำว่าคุณภาพไม่ได้อยู่ที่เฉพาะคำว่า "ผลิตภัณฑ์ (Product)" เท่านั้น แต่คำว่าคุณภาพนั้นจักขึ้นอยู่กับคำว่า "บริการ (Service)"

เพราะเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน "ปูน ๆ" แบบนี้ ถ้ามองกันจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่วัดกันได้ยาก ถ้าหากจะวัดคุณภาพกันจริง ๆ ก็ต้องเก็บลูกปูนไปบ่มไว้อย่างน้อยก็ 4 สัปดาห์ งานที่ทำก็เดินหน้าไปไหนถึงไหนแล้ว และที่สำคัญเรื่อง "ปูน ๆ" แบบนี้เป็นเรื่องราก เรื่องฐาน ถ้ารากฐานไม่ดีไฉนเลยที่บ้านทั้งหลายจะทำความฝันของใครหลาย ๆ คนที่จะมีบ้านสักหลังที่เต็มไปด้วย "ความสุข"

ดังนั้น... ความเชื่อมั่นจึงเป็นสิ่งที่ใช้แทนคำว่า "คุณภาพ" แบบ "ปูน ๆ"

คอนกรีตผสมเสร็จที่ใส่รถมาจะดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ เงินที่เสียไปนั้นกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการซื้อ "ความมั่นใจ"

เขียน 07 Jul 2010 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)