อนุทิน #66655

โลกนี้มีคนที่เก่งคณิตศาสตร์แขนงที่ซับซ้อนมากมาย แก้ปัญหาแคลคูลัสในใจผ่านการคำนวณนิพจน์คณิตศาสตร์ซับซ้อนก็ได้ แต่ตกวิชาการเงินพื้นฐาน ที่ใช้เพียงแค่การบวกและลบในการแก้ปัญหาชีวิต

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)