อนุทิน 66655 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โลกนี้มีคนที่เก่งคณิตศาสตร์แขนงที่ซับซ้อนมากมาย แก้ปัญหาแคลคูลัสในใจผ่านการคำนวณนิพจน์คณิตศาสตร์ซับซ้อนก็ได้ แต่ตกวิชาการเงินพื้นฐาน ที่ใช้เพียงแค่การบวกและลบในการแก้ปัญหาชีวิต

เขียน 06 Jul 2010 @ 21:47 () แก้ไข 06 Jul 2010 @ 21:47, ()


ความเห็น (0)