อนุทิน 66629 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๕๘. ความบริสุทธิ์และสุจริตใจต่อการงานและการดำเนินชีวิต

ผมมักได้คุยกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทั่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แล้วก็มักจะมีวัฒนธรรมปฏิบัติต่อกันเหมือนอย่างที่ผมมักได้รับสิ่งดีๆจากเพื่อนและผู้อื่นอย่างหนึ่งคือความเป็นสภาพแวดล้อม คิดและทำสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจกันให้ได้ความคิดริเริ่มสิ่งดี ได้อยู่กับสภาพแวดล้อมความเป็นเพื่อนและญาติมิตร มีความอิสระและได้เป็นตัวของตัวเอง อยากคิด ทำ หาประสบการณ์ชีวิต และอยากปรึกษาหารือสิ่งใด ก็ไม่ต้องระวังตัวเยี่ยงคนอื่นไกล เมื่อคืนผมก็ให้กำลังใจแก่น้องเพื่อนร่วมงานเหมือนกับอบรมตนเองไปอยู่เรื่อยๆด้วยว่า ในการทำงานและการใช้ชีวิตกับผู้อื่นในฐานะต่างๆนั้น สิ่งที่ต้องหมั่นดูแลคือการดูแลตนเองจากข้างใน ให้เรามีความสุจริต ซื่อตรง มีคุณธรรม และบริสุทธิ์ใจต่อผู้คนและสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ความผิดพลาดและทำได้ยังไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น อย่าให้มาจากความมีเจตนาร้ายและไม่บริสุทธิ์ใจ แต่ให้เกิดจากความโง่เขลาและฝึกอบรมตนเองได้ไม่ดีพอ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและยังคงพัฒนาตนเองได้อีก

เขียน 06 Jul 2010 @ 09:04 () แก้ไข 07 Jul 2010 @ 01:42, ()


ความเห็น (0)