อนุทิน 66628 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๕๗.การศึกษาโดยมีชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง

"การศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง"
"การศึกษา คือ การทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้อง"

                                                 การปาฐกถาธรรมโดย พระพรหมคุณาภรณ์
                                                 จากรายการวิทยุเช้าวันอังคาร ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เขียน 06 Jul 2010 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)