อนุทิน 66628 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๕๗.การศึกษาโดยมีชีวิตและพัฒนาการปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง

"การศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง"
"การศึกษา คือ การทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้อง"

                                                 การปาฐกถาธรรมโดย พระพรหมคุณาภรณ์
                                                 จากรายการวิทยุเช้าวันอังคาร ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

  เขียน:  

ความเห็น (0)