อนุทิน 66560 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๕๕.มิติสังคมและชนชั้นบนยางข้าวและปลาเค็มทอด

ในวันหยุด ทำให้ผมเห็นความหลากหลายของข้าวและกับข้าวที่ร้านข้าวแกง เห็นปลาเค็มทอด คอไก่ทอด คนขายบอกว่าปลาทอด คอไก่ทอด และการแบ่งข้าวเป็น ๓ ขนาดถุงตั้งแต่ ๓ บาท ๕ บาท และ ๗ บาท จะมีแต่ในช่วงวันหยุดเท่านั้น เพราะของส่วนใหญ่จะขายในวันธรรมดาไม่ได้ วันธรรมดาคนกินข้าวร้านข้าวแกงมักเป็นกลุ่มคนทำงานรับจ้างและใช้แรงงานรายวัน ไม่สามารถซื้อปลาเค็มทอดตัวละ ๒๐ บาทกิน จึงจะทำขายในวันธรรมดาไม่ได้ ข้าวมียางไม่ร่วนก็จะขายได้แต่จำเพาะในวันหยุด เพราะวันหยุดข้าราชการและคนมีเงินเดือนจึงจะมาซื้อกิน ข้าวมียางจะเป็นข้าวขาว เมล็ดสวย หอม เป็นข้าวที่คนยากจนไม่ค่อยได้กินเพราะซื้อได้ในปริมาณน้อย คนใช้แรงงานจะซื้อได้แต่คอไก่ทอดไปกินกับข้าวที่หุงเองจากข้าวขาวเก่าๆเม็ดหักๆร่วนๆและไม่หอม ไม่มีกำลังซื้อปลาเค็มทอดและข้าวขาวที่มียางข้าว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)