อนุทิน 66519 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ไป กทม.ได้ไฟมา จาก ผศ.กรองจิตร วาทีสาธกกิจ ได้พลังใจมามาก

แกอายุ มากแล้ว ยังสู้เลย

เขียน 03 Jul 2010 @ 16:43 ()


ความเห็น (0)