อนุทิน 66519 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

ไป กทม.ได้ไฟมา จาก ผศ.กรองจิตร วาทีสาธกกิจ ได้พลังใจมามาก

แกอายุ มากแล้ว ยังสู้เลย

  เขียน:  

ความเห็น (0)