อนุทิน #66519

ไป กทม.ได้ไฟมา จาก ผศ.กรองจิตร วาทีสาธกกิจ ได้พลังใจมามาก

แกอายุ มากแล้ว ยังสู้เลย

เขียน:

ความเห็น (0)