อนุทิน #66517

วันนี้พึ่งเสร็จจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผนกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูที่ปรึกษา

จริงๆแล้วหากเราได้เขียนแผน..และนำไปปฏิบัติจริง...

กิจกรรมแนะแนว...1  คาบต่อสัปดาห์...คงมีคุณค่าและความหมาย

มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้...

เขียน:

ความเห็น (0)