อนุทิน 66517 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

วันนี้พึ่งเสร็จจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผนกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูที่ปรึกษา

จริงๆแล้วหากเราได้เขียนแผน..และนำไปปฏิบัติจริง...

กิจกรรมแนะแนว...1  คาบต่อสัปดาห์...คงมีคุณค่าและความหมาย

มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้...

  เขียน:  

ความเห็น (0)