อนุทิน 66517 - เทียนน้อย

วันนี้พึ่งเสร็จจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนแผนกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูที่ปรึกษา

จริงๆแล้วหากเราได้เขียนแผน..และนำไปปฏิบัติจริง...

กิจกรรมแนะแนว...1  คาบต่อสัปดาห์...คงมีคุณค่าและความหมาย

มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้...

เขียน 03 Jul 2010 @ 16:19 ()


ความเห็น (0)