อนุทิน 66491 - จอมใจ

จอมใจ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"อทํ เม ปุญฺญํ อาสวกฺขยาวหํ โหตุ...ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อ อาสวักขยญาณ คือปัญญาพิเศษที่ทำให้หมดจดจากกิเลสทุกอย่างด้วยเทอญ"

ขอบคุณค่ะ

เขียน 02 Jul 2010 @ 22:40 ()


ความเห็น (0)