ติดต่อ

อนุทิน #66491

"อทํ เม ปุญฺญํ อาสวกฺขยาวหํ โหตุ...ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อ อาสวักขยญาณ คือปัญญาพิเศษที่ทำให้หมดจดจากกิเลสทุกอย่างด้วยเทอญ"

ขอบคุณค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)