อนุทิน 66473 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

  ติดต่อ

Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกได้เคยกล่าวไว้ว่า
"ชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่น คือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า"

  เขียน:  

ความเห็น (0)