อนุทิน 66473 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกได้เคยกล่าวไว้ว่า
"ชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่น คือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า"

เขียน 02 Jul 2010 @ 09:11 ()


ความเห็น (0)