อนุทิน 66471 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คุณสมบัติของคนบันทึกนี้ ต้องโง่ให้เป็น น่าจะใช้เป็น Job specification ของคุณลิขิต (Note taker) ได้

เขียน 02 Jul 2010 @ 07:46 ()


ความเห็น (0)