อนุทิน 66471 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คุณสมบัติของคนบันทึกนี้ ต้องโง่ให้เป็น น่าจะใช้เป็น Job specification ของคุณลิขิต (Note taker) ได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)