อนุทิน #66471

คุณสมบัติของคนบันทึกนี้ ต้องโง่ให้เป็น น่าจะใช้เป็น Job specification ของคุณลิขิต (Note taker) ได้

เขียน:

ความเห็น (0)