อนุทิน 66469 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนที่เป็นคุณลิขิต (Note Taker) ต้องโง่ให้เป็น...

คนเรียนสูง ๆ มักโง่ไม่เป็นเพราะปริญญามันค้ำคออยู่ ก้มหัว ลดตัวยาก

ปัญหานี้มีทางแก้สองทาง ทางแรกเป็นที่ทำกันอยู่คือ เรามั่นใจว่าอาจารย์และนักวิชาการนั้นเก่ง พยายามพานักวิชาการไปเข้าคอร์ส ลดทิฏฐิ มานะ เพราะที่จะตัดปัญหาการใส่การ "ตีความ" ของตนเองลงไปในข้อมูลที่เข้าไปค้นคว้า วิจัย

ทางที่สอง ใช้คนที่มีทิฏฐิมานะน้อย ๆ เข้าไปทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "นักศึกษา" ต้องอาศัยความน่ารัก ความอ่อนน้อม ความถ่อมตน เข้าไปเก็บ เข้าไปล้วง แต่อุปสรรคสำคัญของการใช้นักศึกษาก็คือ อาจารย์มักมองว่านักศึกษา "โง่" ตนเองฉลาดกว่า

ปัญหานี้ก็เลยกลายเป็น "งูกินหาง"

อาจารย์ลงไปเอง ก็ไปอวดรู้ อวดฉลาด จะให้นักศึกษาลงไปทำก็กลัวว่าจะฉลาดไม่เท่าตนเอง...

 

เขียน 02 Jul 2010 @ 07:24 ()


ความเห็น (0)