อนุทิน 66464 - ณัฐพัชร์

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

0422-1-1.jpg picture by waweeme

วันนี้วันดีถือว่าเป็นวันครู จึงนำพวงมาลัยดอกมะลิที่ค่อยบรรจงเลือกเพื่อมอบแด่ผู้อาวุโสท่านนึง ที่เปรียบเสมือนครู ท่านนำพาเรียนรู้ และปฏิบัติธรรม .. เมื่อคารวะท่านด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ ท่านได้ให้พรอันประเสริฐพร้อมมอบหนังสือ ๓ เล่ม คือ พุทธธรรม, พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ และฉบับประมวลธรรม โดย พระคุณเจ้าท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ผู้อาวุโสท่านได้บอกกล่าวหลังมอบหนังสือทั้ง ๓ เล่มนี้ว่า ขอให้ศึกษาพุทธธรรมให้เป็นกิจวัตร และเป็นธรรมชาติ .. ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตยิ่ง เพราะเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาหมาดๆ ^^

เขียน 02 Jul 2010 @ 02:12 () แก้ไข 02 Jul 2010 @ 03:13, ()


ความเห็น (0)