อนุทิน 66461 - PRLOPBURI

PRLOPBURI

ดร.จรูญ  ไชยศร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นวันแรก         

เขียน 01 Jul 2010 @ 23:56 () แก้ไข 01 Jul 2010 @ 23:58, ()


ความเห็น (0)