อนุทิน #66461

ดร.จรูญ  ไชยศร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นวันแรก         

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)