อนุทิน 66461 - PRLOPBURI

  ติดต่อ

ดร.จรูญ  ไชยศร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นวันแรก         

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)