อนุทิน 66455 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • "มีทรัพย์ ๑  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ๑  มีภรรยาน่ารัก ๑  มีภรรยาที่มีวาจา
    สุภาพเรียบร้อย ๑  มีบุตรที่อยู่ในโอวาท ๑  มีความรู้ทำประโยชน์แก่มนุษย์ ๑
    เหล่านี้เป็นสิริมงคล  ๖  ประการในโลก"

                (จาก หิโตปเทศ  แปลโดย  เสฐียรโกเศศ)
เขียน 01 Jul 2010 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)