อนุทิน 66455 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • "มีทรัพย์ ๑  ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ๑  มีภรรยาน่ารัก ๑  มีภรรยาที่มีวาจา
    สุภาพเรียบร้อย ๑  มีบุตรที่อยู่ในโอวาท ๑  มีความรู้ทำประโยชน์แก่มนุษย์ ๑
    เหล่านี้เป็นสิริมงคล  ๖  ประการในโลก"

                (จาก หิโตปเทศ  แปลโดย  เสฐียรโกเศศ)
  เขียน:  

ความเห็น (0)