อนุทิน 66440 - ครูใจดี

นอกจากชั่วโมงสอนจะเต็มเหยียดทั้งวันแล้ว วันนี้เจ้าหน้าที่จาก CAT Telecom เข้ามาดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณ internet ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าใหม่ เพื่อความเร็ว เป็น 10 Mbps Gold  เพื่อรองรับรองการสืบค้นสื่อการเรียนที่อยู่ใน เซิฟเวอร์ของโรงเรียน ได้รวดเร็ว และสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ 3 อาคารเรียน  ทีนี้แหละ เด็กq ก็ใช้เน็ตกันมันเลย...  คนที่เหนื่อยก็ไม่พ้นข้าพเจ้า  ต้องจัดระบบการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อีกหลายอย่าง  สัปดาห์หน้าก็จับ ฒ.ผู้เฒ่า มานั่งอบรมขัดสนิม เรื่องการนำสื่อ ICT ไปใช้กับนักเรียน กำลังจัดกลุ่มๆ ละ 20 คน เพื่ออบรมวันละ 2 ชั่วโมง หลังเลิกเรียน  แล้วเมื่อไหร่จะว่าง ปลีกตัวไปเยี่ยมลูกๆ ได้ละเนี่ย!.....

เขียน 01 Jul 2010 @ 17:33 ()


ความเห็น (0)