อนุทิน 66434 - นางสาวชุลิตา ชูสกุล

  ติดต่อ

เหตุใดเด็กไทยจึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้  ธรรมชาติมนุษย์เราเกิดมา  พัฒนาการแรกคือเรียนแม่  ก่อนเรียนหนังสือ มนุษย์เราพูดได้  เดินได้  พูดก่อนแล้วจึงมาอ่าน สุดท้ายก็เขียน  แต่การเรียนภาษาต่างประเทศในหลายๆ โรงเรียน  เริ่มจากการให้เด็กอ่าน  เขียน  แล้วค่อยพูดเป็นประโยค  นี่เป็นการสอนที่ผิดหลักการหรือไม่  ทำไมไม่ให้เด็กเริ่มพูด  สนทนา  แล้วจึงมาอ่านและเขียนกันล่ะนี่

  เขียน:  

ความเห็น (0)