อนุทิน 66430 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียน ประธานโทรฯแจ้งว่าพรุ่งนี้เช้าประชุมที่ สอ.9.00 น.
  • ซ่อมและซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แจ้งให้สุพจน์ไปเอาชุดพละที่ JS
  • บ่ายประชุมกลุ่ม เรื่องแข่งขันกีฬา ให้เจษฎาเข้าแทน อ้อโทรฯแจ้งพรุ่งนี้เชิญร่วมประชุมคณะวิทยากร
  • เย็นตัดผมร้านแม็ค ช่างแอร์มาขันน๊อตคอมเพรสเซอร์ที่สั่น แนะนำเปลี่ยนแอร์ใหม่เพราะเก่าแล้ว กินไฟ
เขียน 01 Jul 2010 @ 12:23 () แก้ไข 02 Jul 2010 @ 05:24, ()


ความเห็น (0)