อนุทิน 66426 - หมอสีอิฐ

มีการเรียกคนไข้โรคเรื้อรังให้มาตรวจเลือดให้ได้ตามเกณฑ์ แบ่งโควต้าเป็นจำนวนวันตาม สอ.ต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด นัยว่าเพื่อความสะดวกของการตรวจห้องปฏิบัติการ งานนี้มีงบประมาณสนับสนุน...คิดถูกหรือปล่าวเนี่ย????.ผมนึกถึงคำพูดพี่สงวนครั้งหนึ่งว่า กว่าจะบรรลุนโยบายหลักประกันสุขภาพ ต้องประนีประนอมกับหลายภาคส่วน แม้ไม่เห็นด้วยก็ตาม

เขียน 01 Jul 2010 @ 10:07 ()


ความเห็น (0)