อนุทิน 66419 - โสภณ เปียสนิท

วันพุธที่ 30มิย.53 เช้าจัดทำพาวเวอร์พ้อยท์ เตรียมการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม บ่ายสอนวิชา Business English Usage1 แก่นักศึกษาปีที่1 พร้อมอธิบายว่า เหตุใดสถานศึกษาควรสอนเรื่องการทำใจ ดูแลจิตใจ เพราะใจของนักศึกษาเปรียบเหมือนภาชนะรองรับความรู้ ผู้สอนคือผู้จัดการส่งผ่านความรู้ หนังสือเอกสารบันทึกคือแหล่งความรู้ วิธีการสอนคือเครื่องมือในการส่งผ่าน (แหล่งความรู้+เครื่องมือส่งผ่าน+ผู้จัดการความรู้+ภาชนะรองรับ)

มหาวิทยาลัยมักไม่ให้ความสนใจกับ "ภาชนะ" รองรับความรู้เท่าใด มุ่งพัฒนาห้องสมุด พัฒนาอุปกรณ์ ติดแอร์ห้องเรียน พัฒนาผู้สอน แต่ไม่พัฒนาภาชนะรองรับความรู้อย่างเป็นระบบ ภาชนะเหล่านั้นจึง รั่วซึม ตะแคงจากมากไปหาน้อย หรืออาจคว่ำไป โดยผู้มุ่งสอนทั้งที่บางครั้งภาชนะคว่ำหรือหงายก็ไม่สนใจ

ถึงเวลาหันกลับมาพัฒนาภาชนะรองรับความรู้ก่อนแล้วค่อยสอนไม่ดีกว่าหรือ?

เขียน 30 Jun 2010 @ 23:38 ()


ความเห็น (0)