อนุทิน #66417

  • ตอนนี้ฉันกำลังถอดบทเรียนชีวิตนักเรียนห้องสุดท้ายที่ครูทุกคนต่างเบือนหน้าหนี
    ในฐานะครูที่ปรึกษาฉันคงทำเช่นนั้นไม่ได้
  • การเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันที่สอง   วันนี้ไปได้รวม  ๗  บ้าน ได้รู้ได้เห็นความงดงามบางอย่างที่ข้ามผ่านการดึงชายเสื้อออกนอกกางเกง...
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)