อนุทิน 66410 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

วันนี้ประชุมกับ สสค. ได้เห็นถึงความตั้งใจในการขับ เคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กันอย่างจริงจัง คาดว่าแนวคิดที่รวบรวมกันวันนี้ น่าจะเป็นทางผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้
  เขียน:  

ความเห็น (0)