อนุทิน 66410 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้ประชุมกับ สสค. ได้เห็นถึงความตั้งใจในการขับ เคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กันอย่างจริงจัง คาดว่าแนวคิดที่รวบรวมกันวันนี้ น่าจะเป็นทางผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้
เขียน 30 Jun 2010 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)