อนุทิน #66409

"การภาวนา คือ การลดความโง่ของตัวเอง
ผู้ที่อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนา
คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตนเอง "

                                              ธรรมคติ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

เขียน:

ความเห็น (0)