อนุทิน 66404 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันนี้เดินทางไปตรวจสอบระบบเครือข่ายร่วมกับ บริษัท กสท. และ ทีโอที ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ
  • เข้าร่วมสัมมนาประชุมระดมสมอง เรื่อง ระบบการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ ที่ห้อง ๘๐๓  กระทรวง ICT
  • บ่ายประขุม คณะกรรมการจัดทำTOR ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนากฎหมาย
  • ตอนเย็นร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับ อชช.รุ่นที่ ๔๔ 
  เขียน:  

ความเห็น (0)