อนุทิน 66319 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

TOYOTA WAY : เทใจให้งานประสานใจคน คือ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(continuous improvement) และเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (respect for people)

เขียน 30 Jun 2010 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)