อนุทิน 66319 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

  ติดต่อ

TOYOTA WAY : เทใจให้งานประสานใจคน คือ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(continuous improvement) และเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (respect for people)

  เขียน:  

ความเห็น (0)