อนุทิน #66319

TOYOTA WAY : เทใจให้งานประสานใจคน คือ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(continuous improvement) และเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (respect for people)

เขียน:

ความเห็น (0)