อนุทิน 66311 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ในโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยก็มักที่จะคัดคนที่จะเข้าไป "สอนคน" ด้วยใบปริญญา

คนเรียนเก่งจบเมืองนอก เมืองนา ที่มีใบปริญญาหรู ๆ หรา ๆ มักจะได้โอกาสเข้าไปเป็น "อาจารย์"

คนที่จะเป็นครู เป็นอาจารย์คนอื่นได้มิใช่จะต้องมีคุณสมบัติมากกว่านั้นหรือ

คำตอบนั้นเริ่มถูกตีแผ่ออกมาเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วเดินเข้าสู่ตลาดแรงงาน

การนำ Explicit Knowledge มาสอนกัน ความรู้ที่นักศึกษาได้นั้นก็เป็นความรู้แบบกว้าง ๆ ความรู้แบบผิว ๆ

อาทิ อาจารย์ที่จบปริญญาเอกบริหารธุรกิจ จะมีกี่คนที่เคยทำธุรกิจ

คนที่จะสอนคนไปทำธุรกิจนั้น เราต้องการความรู้จากคนที่อ่านหนังสือหรือเพียงแต่ทำวิจัยทางด้านธุรกิจ (Explicit knowledge) หรือเราต้องการความรู้จากคนที่เคยล้มลุกคลุกคลานจากการทำธุรกิจ (Tacit knowledge)

การผลิตบัณฑิตในทุกมหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาอาจารย์ขาดแคลน Tacit knowledge เพราะสังคมมหาวิทยาลัยใชระบบปริญญาเพื่อผลิตปริญญา แต่ในสังคมภายนอก สังคมชีวิตจริง ๆ นั้นเขาใช้ระบบปัญญาเพื่อพัฒนา "ปัญญา"

เขียน 30 Jun 2010 @ 07:33 ()


ความเห็น (0)