อนุทิน 66303 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

28 มิย.2553: นำเสนองานQA ที่รพ.อุดรฯ

เขาให้นำเสนอเพื่อคัดเลือกเรื่องระดับเขตเพื่อนำไปประกวดระดับประเทศ

ไม่เข้ารอบหรอกนะ ไม่เสียใจอะไรแต่ได้ข้อcomment กลับมาเพื่อเป็นโอกาสพัฒนาต่อยอดต่อไป

เขียน 29 Jun 2010 @ 21:39 ()


ความเห็น (0)