อนุทิน #66303

28 มิย.2553: นำเสนองานQA ที่รพ.อุดรฯ

เขาให้นำเสนอเพื่อคัดเลือกเรื่องระดับเขตเพื่อนำไปประกวดระดับประเทศ

ไม่เข้ารอบหรอกนะ ไม่เสียใจอะไรแต่ได้ข้อcomment กลับมาเพื่อเป็นโอกาสพัฒนาต่อยอดต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)