อนุทิน 6630 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

แสดงความไม่เที่ยง(อนิจจัง)   แม้ในระดับอะตอม

ล้วนเกิดแต่เหตุอันมี Electron, Proton, neutron มาเป็นปัจจัยแก่กันและกัน

จึงเป็นสังขารที่ถูกปรุงแต่งขึ้นอย่างหนึ่ง   จึงอยู่ภายใต้พระไตรลักษณ์

ไม่เที่ยงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดังภาพ   ไม่เคยหยุดนิ่ง จนกว่าจะแปรปรวนจนดับไปเป็นที่สุด

แม้แต่ Electronอันละเอียดอ่อน  ก็ไม่เที่ยง หมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา

จึงเกิดการทั้งดูดทั้งผลัก  เกิดแรงบีบเค้น เนื่องจากเกิดจากเหตุหลายเหตุ จึงมีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่

จริงๆแล้ว  มีสังขารละเอียดลึกซึ้งลงไปกว่าอะตอมเสียอีก

แต่ก็ล้วน ไม่เที่ยง  คงทนอยู่ไม่ได้  ล้วนเป็นอนัตตา

http://www.nkgen.com/ariya.htm

เขียน 20 May 2008 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)