อนุทิน 66286 - ศรีกรม

  • วันนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลตามระบบDXC
  • กำหนดจัดโครงการ ICT เคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิทยบริการในวันที่ ๒ ก.ค.๕๓
  • ตอนเย็นไปเรียนตามกติ
  • คติ..ทำจริง หัวใจเกินร้อย สำเร็จแน่..เจ๊กี
เขียน 29 Jun 2010 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)