อนุทิน 6628 - นาง พรรณา ผิวเผือก

  ติดต่อ

วันนี้อ่านบันทึก เดียรฉาน - ประเสริฐ.........น่าคิดในสิ่งคู่กัน...หากไม่มีสิ่งเปรียบเทียบแล้วตีค่าอย่างไร

มีชั่ว - มีดี

มีดี - มีดีกว่า

มีเดียรฉาน - มีประเสริฐ

  เขียน:  

ความเห็น (0)