อนุทิน 66261 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เก่าไป - ใหม่มา
  • เลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการอธิกานต์  สักคุณา  เดินทางไปรับตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการในวันพรุ่งนี้...
  • เลี้ยงรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ ส.ต.อ.สาธิต  จ้อยเจริญ
  • ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของผู้คนและตนเอง  ..กี่รอยเท้าที่เราก้าว  
    กี่รอยทางที่เราเดิน  ต่างล่าความฝันและเผชิญเรื่องราวมากมายในชีวิต....
    คำตอบสุดท้ายที่เราปรารถนาอย่างแท้จริง  คืออะไรกันแน่ ??
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)