อนุทิน 66229 - เนิ่ม ขมภูศรี

การเปลี่ยนแปลงตนเองสู่วิถีแห่งจิตสำนึกใหม่
เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากหัวข้อที่เคยได้พูดคุยเสวนากับเด็กจักรยานเมื่อหลายเดือนก่อน ในครั้งนี้ เป็นการเสวนาร่วมกันกับเด็ก ๆ ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่วิถีแห่งจิตสำนึกใหม่ โดยมีเด็ก ๆ นั่งร่วมเสวนาด้วยกัน 7 ท่านด้วยกัน โดยทั้งหมดนี้ ได้กินนอนและฝึกซ้อมจักรยานด้วยกันมาตลอด
.
วันนี้มีความเห็นโดยรวมแล้วว่า ข้าพเจ้าน่าจะมีการจัดให้เกิดการเสวนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยจุดมุ่งหมายหลักคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง การพูดคุยกันนี้นั้น ข้าพเจ้าไม่สร้างบรรยากาศของความกลัวให้กับเด็ก ไม่สร้างบรรยากาศของการมีอำนาจเหนือ ไม่มีการกดข่มหรือทารุณกรรมทางความรู้สึกคิดนึก ไม่มีการเปรียบเทียบเด็ก ๆ กับบุคคลอื่น ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาสัมผัสกับเรื่องเล่าที่ได้พูดคุยเสวนาร่วมกันกับเด็ก ๆ จักรยานทีมแห่งความรักร่วมกันขอรับ
เขียน 27 Jun 2010 @ 23:12 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:21, ()


ความเห็น (0)