อนุทิน 6622 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

อ้อ !!  เมื่อกี้ ลืมอ้างอิง แหล่งที่มา ของ ปฏิจจสมุปบาท อนุทิน นี้จึง ขออ้างอิงแหล่งที่มา  http://www.nkgen.com/1mainpage1024.htm#title

เขียน 20 May 2008 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)