อนุทิน 6622 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

  ติดต่อ

อ้อ !!  เมื่อกี้ ลืมอ้างอิง แหล่งที่มา ของ ปฏิจจสมุปบาท อนุทิน นี้จึง ขออ้างอิงแหล่งที่มา  http://www.nkgen.com/1mainpage1024.htm#title

  เขียน:  

ความเห็น (0)