อนุทิน 6620 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

    พิมพ์รายการหนังสือ คำนวนราคาเพื่อจะสั่งซื้อให้โรงเรียน 4 โรงที่ผมรับผิดชอบ เสร็จแล้ว วันนี้คงได้งานแค่นี้ มานั้งอ่าน ปฏิจจสมุปบาท เพื่อทำจิตให้นิ่ง ไม่หวั่นไหว วอกแวก

เขียน 20 May 2008 @ 13:08 ()


ความเห็น (0)