อนุทิน 66195 - ทนัน ภิวงศ์งาม

คนไทยเฮานี้ โชคดีนักหนา มีองค์ราชา เมตต๋าไทยถ้วน
สายน้ำพระทัย รินไหลบ่ห้วน เย็นศิระมวล ไพร่ฟ้า
เฮาผองหมู่ไทย เทิดไท้สะง้า สยามแหล่งหล้า ชุ่มเย็น
คนไทยเหล่าล้น พ้นจากทุกข์เข็ญ เมืองไทยร่มเย็น เป็นเพราะไท้เจ้า.

เขียน 26 Jun 2010 @ 22:49 ()


ความเห็น (0)