อนุทิน 66171 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันเสาร์ - อาทิตย์นี้ไม่ได้หยุดพักต้องไปอบรม
    ตามโครงการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระบุคลากรแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายการยกระดับคุณภาพครูที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • ชีวิตช่วงนี้  ฉันรู้สึกวุ่นวายสับสนกับการทำงานให้ทันในแต่ละวัน   เสียเวลากับการตรวจบันทึกการอ่าน      และบันทึกประจำวันของนักเรียนวันละหลายชั่วโมง   อ่านงานเขียนของนักเรียนช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด  และปลอบโยนในยามที่เด็ก ๆ ท้อแท้และอ่อนแอ...  แม้ในบางทีคนที่ปลอบอาจเหนื่อยล้ากว่าก็ตามที..
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)