อนุทิน 66102 - เนิ่ม ขมภูศรี

วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับสังคม  โครงการจักรยานให้ลูกรัก  ครั้งที่ 2 กระผมขออนุญาติเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ได้โปรดช่วยติดตามเรื่องราวโครงการจักรยานให้ลูกรักในครั้งที่ 2  ซึ่งได้มานำเสนอในเวปบอร์ดแห่งภูมิปัญญาชนหลังนี้  ด้วยการได้รับการแนะนำจากคุณครูคิม  ให้เดินทางมาสมัครสมาชิก  แต่เนื่องจากว่า  ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์  จึงมีความประสงค์ที่จะขอฝากเรื่องการเดินทางด้วยดวงใจ  โครงการจักรยานให้ลูกรัก  ในครั้งที่ 2  โดยตั้งปณิธานประชาชนผู้กล้า  เดินทางแสวงบุญร่วมกัน  ภายใต้ของการน้อมนำความดีงาม  ให้เป็นหนึ่งในคุณงามความดี  ที่จะขอทำเพื่อแผ่นดิน  เพื่อพ่อของแผ่นดิน ขอเรียนเขิญท่านผู้มีเกียรติ  เข้าไปชมเรื่องราวการเดินทางด้วยดวงใจ   ขอขอบพระคุณทุกท่าน

http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=199743

เนิ่ม ชมภูศรี

เขียน 24 Jun 2010 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)