อนุทิน 66096 - วิชิต พุ่มจันทร์

         วันนี้ เป็นแรก ที่เปิดการใช้บล็อค เป็นครั้งที่สอง เพื่อให้ เครือข่ายชาวเหล่าเสือโก้ก ได้เริ่มเรียนรู้ ซึ่งวันนี้ เราจัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพตาม PMQA ในหมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร เก่งอีเมล์ เข้าใจเว็ปไซด์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อบต.เหล่าเสือโก้ก  ซึ่งมีสมาชิกเข้าอบรม หนาแน่นพอสมควร โดยท่าน ธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอำเภอ ได้เปิดการอบรม และ บรรยายพิเศษ เรื่อง การลดโลกร้อน หลักสูตร เก่งอีเมลื เข้าใจเว็บไซท์  (หลักสูตรพื้นฐาน)  และมีวทยากร ประกอบด้วย ท่านธีระพงษ์ ทองคำ ท่านเกิดผล  บุญเลิศ  และ ท่านเกียรติเจริญทรัพย์  สายแวว                                             

เขียน 24 Jun 2010 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)