อนุทิน 66088 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าตรู่วันนี้เมื่อ ๗๘ ปีล่วงมาแล้ว เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย
"..  ยี่สิบสี่มิถุนา  ยนมหาศรีสวัสดิ์ ปฐมฤกษ์ของรัฐ  ธรรมนูญของไทย.."

เนื้อหาข้างต้นเป็นจุดเริ่มต้นของเพลง เน้นเรื่องการปกครอง และการเริ่มมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดใช้ปกครองประเทศตั้งแต่นั้นมา ฉันเกิดมานานพอที่มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้บ่อยมากเมื่อเป็นเด็ก

ประชาธิปไตยของเรามีมาถึง ๗๘ ปีแล้ว นับว่านานพอสมควรทีเดียว แต่สำหรับบางคนเห็นว่า ยังอยูในขั้นเริ่มต้น เพราะต้องอาศํยเวลาในการพํฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาจิตใจคน หรือระบอบก็ตาม

สมาชิกผู้เริ่มก่อการ ซึ่งรู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า “คณะราษฎร์”  เสียชีวิตหมดแล้ว  คนสุดท้าย คือ ร้อยโท กระจ่าง ตุลาลักษณ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ สิริรวมอายุได้ ๙๘ ปี และเป็นวันครบรอบ ๗๗ ปี ของกำเนิดประชาธิปไตยไทยพอดิบพอดี

เขียน 24 Jun 2010 @ 08:47 ()


ความเห็น (0)