อนุทิน 66050 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

ความรู้ คือ สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไป เพราะความรู้เป็นข้อเท็จจริง (facts) ความจริง (truth) กฎเกณฑ์หรือข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งจากการศึกษาและจากธรรมชาติ ความรู้จึงเป็นระบบของความคิดบนพื้นฐานของความเป็นจริง

เขียน 23 Jun 2010 @ 10:29 ()


ความเห็น (0)