อนุทิน 66048 - กฤติยา มีวงศ์

กล้าเผชิญกับสิ่งเลวร้าย...จะทำให้จิตใจกล้าแกร่งกว่าเดิม ทำให้ชีวิตมีภูมิคุ้มกัน... และทนทานต่อปัญหาต่างๆ ยิ่งกว่าเดิม กล้ายอมรับความผิดหวังหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น กล้ายอมรับและเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มใจ โดยส่วนใหญ่ แล้วมนุษย์มักหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัญหา และเหตุการณ์ร้ายๆ ที่เกิดขึ้น ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเผชิญหน้าและ ยอมรับกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความผิดหวัง ท้อแท้ เจ็บปวด ความกล้าหาญในการกล้าเผชิญกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น จะทำให้จิตใจกล้าแกร่งกว่าเดิม แน่นอนว่าการกระทำดังกล่าว จะทำให้ชีวิตมีภูมิคุ้มกัน และทนทานต่อปัญหาต่างๆ "ยิ่งกว่าเดิม อย่าลืมว่าคนกล้า ตายเพียงครั้งเดียวแต่คนขี้ขลาด ตายหลายครั้ง กล้ายอมรับความผิดหวังและเจ็บปวด แล้วทำการปรับปรุงแก้ไขก็จะทุกข์เพียงครั้งเดียว แต่หากหลีกหนี หลบเลี่ยง... ก็จะเป็นทุกข์ซ้ำๆ ซากๆ ตลอดไป ..."เราทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเหมือนกันคือ...ต้องการมีความสุข ดังนั้นชีวิตของพวกเรา มีทั้งความแตกต่าง และคล้ายคลึงกัน..."

เขียน 23 Jun 2010 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)